Video Link

Govind Hande , Agri-export Consultant
Shri Govind Hande , Technical Consultant for State Horticulture Project Govt. of Maharashtra
महाराष्ट्र कृषी निर्यात सुविधा | कृषीदर्शन
निर्यातक्षम व उर्वरित अंशमुक्त द्राक्ष ग्रेपनेट महत्व | कृषीदर्शन
मधमाशी पालनातून उद्योजकता विकास
https://youtu.be/bA-Kl9GFIjQ
सत्र नववे ऊस विकास यशोगाथा
कृषि विभाग-महाराष्ट्र शासन, Agriculture Department, GoM